Екологічне право

Екологічне право – це комплексна галузь права, що регулює суспільні відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Екологічне право як комплексна галузь права складається з підгалузей (земельне, водне, лісове, гірниче, фауністичне, флористичне, атмосфероповітряне, природно-заповідне, рекреаційне та ін.), що регулюють відносини у галузі охорони і використання окремих природних об’єктів.

За результатами вивчення судової практики вирішення спорів, що виникають у сфері захисту довкілля та екологічних прав, було підготовлено відповідний огляд (оприлюднено на сайті Судової влади України 17 листопада 2021 року).

Зі вступу:

У сучасному світі людство стикається з великою кількістю екологічних проблем, які стають все більш глобальними та потенційно загрожують його існуванню. Винною у цьому є людська діяльність, яка супроводжується поступовим знищенням природних ресурсів та забрудненням навколишнього середовища. Для уникнення екологічної катастрофи слід докласти чимало зусиль. Крім міжнародних програм одним з основних важелів подолання екологічних проблем є вдосконалення національного законодавства у цій сфері та його виконання. Адже щорічно через забруднення навколишнього середовища страждають тисячі громадян нашої держави, незважаючи на те, що чинним законодавством передбачена відповідальність за невиконання екологічних вимог. Статтею 50 Конституції України визначено, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Екологічна шкода може проявлятися у різних формах: забруднення навколишнього природного середовища, руйнування екологічних зв’язків і систем, виснаження окремих природних ресурсів, шкода, завдана здоров’ю та майну фізичних і юридичних осіб, завдання збитків природокористувачам тощо. Окрім кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища тягне за собою також цивільну-правову відповідальність. Шкода, завдана навколишньому природному середовищу, природним ресурсам у процесі здійснення господарської діяльності або внаслідок забруднення навколишнього природного середовища, належить до категорії позадоговірних зобов’язань. Відповідно до чинного законодавства передбачено як судовий, так і позасудовий порядок відшкодування екологічної шкоди.

Завантажити огляд.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *