Всеукраїнська Агенція Інвестицій та Сталого Розвитку

Громадська організація

Про SDIA
SDIA є новоствореною громадською організацією, заснованою для планування та реалізації
ініціатив зі сталого розвитку в Україні (свідоцтво про реєстрацію від 27.02.2015 № 1430337).
Ключовою галуззю, яку обрано для розповсюдження основної діяльності SDIA, є енергетика.

Основна мета
Основними цілями SDIA є покращення умов для залучення інвестицій в сферу енергетики, сприяння розвитку сталої енергетики в Україні та впровадження енергоефективних рішень. Діяльність SDIA передбачає організацію заходів, які би сприяли виконанню зобов’язань України перед Європейським співтовариством в частині співпраці в енергетичній сфері, яке охоплює питання енергоефективності, відновлювальної енергетики, диверсифікації постачання енергоресурсів.

Основні напрямки діяльності:

  • Експертна підтримка законотворчої діяльності Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України.
    Залучення експертів до законотворення по наступних основних напрямках: стала енергетика, або відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) та енергоефективність, нафтогазовий комплекс, ядерна енергетика.
  • Створення інструментів для залучення інвестицій в сферу енергетики, головним чином в напрямок ВДЕ та енергоефективності.
    Створення інформаційних баз, інтерактивних карт; розробка дорожніх карт у вигляді алгоритму реалізації проектів сталої енергетики в Україні.
  • Впровадження енергоефективних рішень для міст України, в першу чергу для районних центрів та селищ міського типу.Розробка концепцій та стратегій; пошук фінансування проектів енергоефективності.
  • Підвищення поінформованості українського суспільства про сталу енергетику та енергоефективність в цілому.Створення публічних інформаційних продуктів по використанню ВДЕ, енергозбереженню та раціональному використанню ресурсів, з урахуванням міжнародного досвіду впровадження енергоефективних проектів; залучення громадського суспільства до моніторингу та політичного діалогу щодо сталого розвитку в сфері енергетики.
  • Підтримка жінок в політиці та громадській діяльності.Поширення здорових поглядів на розвиток політики гендерної рівності в Україні; забезпечення можливостей вивчення міжнародного досвіду впровадження гендерної політики.

Наша команда:

Усенко Юлія (Співзасновник, Голова правління);

Анатолій Депутат (Співзасновник, Керуючий проектами);

Новини:

Контакти:

Twitter:#SDIA_NEWS

E-mail: info@sdia.org.ua